slm.jpg

Norman Vincent Peale

Norman Vincent Peale - obrázek

Norman Vincent Peale - obrázek

Autor knihy Síla pozitivního myšlení
Co se zdá být nemožné v jedné minutě se díky víře stane možným v další minutě!

 

Věř a uspěješ.

 

I kdyby byla vaše situace jakákoliv, vy ji můžete změnit.

 

Málo víry vede k malým výsledkům, s velkou vírou dosáhnete velkých výsledků.

 

Myslete pozitivně a uvedete do pohybu soubor pozitivních sil, které přivodí pozitivní výsledky.

 

Očekávám jen to nejlepší a s Boží pomocí toho vždy dosáhnu.

 

Jste-li už na dně, nemůžete klesnout níž. Z takového místa se můžete vydat jen jedním směrem a to nahoru.

 

To čemu podvědomě věříme, obvykle získáme.

 

Síla víry činí zázraky.

 

Skutečně je pravda, že pokud člověk očekává pouze to nejlepší, získá zvláštní druh síly k vytvoření takových podmínek, které k požadovaným výsledkům povedou.

 

Jestliže si v hloubi duše budete představovat jen to nejlepší a využijete veškerou sílu víry, získáte to.

 

Musíte vědět, co chcete. Musíte ti vyzkoušet, abyste věděli, zda jde o správnou věc. A musíte především změnit sami sebe tak, aby vše probíhalo přirozeně. A také musíte vždy věřit. S tvořivou silou víry podnítíte tu zvláštní souhru okolností, jež vám přinese uskutečnění snu, který chováte v srdci.

 

Člověk, který si věří, je optimista a vykonává svou práci s jistotou, že dosáhne úspěchu, se stává jakýmsi magnetem. Přitahuje k sobě tvořivé síly vesmíru.

 

Ať děláte cokoliv, dejte do toho všechno !

 

Naučte se věřit a ne pochybovat. Když budete takto postupovat, dokážete přenést své sny do říše uskutečnění. Věřit, věřit a veřit - víra hory přenáší.

 

Štěstí je určováno našimi myšlenkami.

 

Pozitivní myšlenky vedou k úspěchu !

 

Nic, co má v tomto životě velkou cenu, nepřijde snadno.

 

To jak o věcech přemýšlíte, může vést k vaší porážce ještě dříve, než se s nimi setkáte.

 

Nesmíte být unavení. Zajímejte se o něco ! Vložte do toho všechno ! Jděte za tím bez zábran ! Unikněte před sebou samými ! Buďte někým! Dělejte něco !

 

Slova, která pronášíme, mají přímý a jednoznačný účinek na naše myšlení. Myšlenky vytvářejí slova, neboť slova jsou nositeli myšlenek. Ale slova také ovlivňují myšlenky a pomáhají formovat naše postoje.

 

Čím více se budete věnovat něčemu, co vás přesahuje, tím více energie budete mít.

 

Člověk, který předpokládá úspěch, veškerým svým konáním směřuje k tomu, aby úspěch měl.

 

 

 

 

 


18.11.2008 17:22:53
tyger
"Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout!"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one