slm.jpg

James Lee Valentine

James Lee Valentine - obrázek

James Lee Valentine - obrázek

Autor knihy Čistá síla.


Vaše mysl je mnohem mocnější než jste si kdy mysleli. Jediné co vás omezuje v dosažení všeho, co chcete, jsou jen vaše vlastní hranice a systém negativní víry.

 

Vaše myšlenky jsou stavebními kameny. Vy jste projektantem a tvůrcem. Je to vaše osobní volba co budete stavět.

 

Kvalita myšlenek určuje kvalitu života.

 

Teď je čas, abyste udělali odvážné rozhodnutí pro budoucí úspěch. Rozhodněte co je pro vás důležité a co nikoliv. Musíte nejdřív vědět, co chcete, než to můžete udělat, takže rozhodněte přesně, po čem skutečně toužíte.

 

Musíte pochopit, že to všechno vytváříte vy sami. Jakmile se všechny vaše myšlenky, naděje, stanoviska, emoce a pocity změní k dobrému nebo ke špatnému, váš život se změní úměrně s nimi. Vize, kterou oslavujete ve své mysli a ideál, který pozvednete ve svém srdci, jsou to, co vybudujete ve svém životě, to je to, čím se stanete.

 

Zákony myšlení:

1.Vaše myšlenky jsou energií a mají skutečnou sílu

2.Vaše řídící myšlenky určují váš osud

3.Vaše mysl může vytvářet a koncentrovat myšlenky

 

Váš život je dokonalým vyjádřením vašeho vnitřního světa. Jestliže se vám tato reflexe nelíbí, neobviňujte svůj život, neobviňujte svou situaci a události vnějšího světa. Podívejte se dobře sami na sebe a uvědomte si, že to všechno je jen dokonalou manifestací vašeho vnitřního duchovního světa.

 

Jakmile objevíte úžasný potenciál své mysli, každý aspekt vašeho života se posílí. Budete schopni lépe ovlivnit své podmínky, řídit své okolnosti a dosahovat svých cílů. Vaše mysl je mnohem silnější než jste si kdy mysleli. To jen nedostatek víry ve své základní duševní schopnosti vás omezuje a brání vám v dosažení všeho, co byste mohli mít.

 

Mají-li vaše myšlenky velkou emocionální intenzitu, začnou se podmínky vašeho myšlení měnit a myšlenky se stanou magnetickými. Přitahují pak k sobě podobné myšlenky stejným způsobem, jako magnet přitahuje kovové piliny. Budete přitahovat podmínky a okolnosti, které odpovídají druhu vašich převládajících myšlenek a takové, které budou řídit váš osud.

 

Vaše mysl nemůže určit rozdíl mezi konstruktivními a destruktivními myšlenkami – pro váš duševní svět jsou stejné. Není záležitosti vaší mysli, jaké myšlenky produkuje – je to problém pro vás.Váš úspěch, uspokojení a naplnění to vše závisí na to jaké myšlenky převládnou ve vaší hlavě. Na co po většinu dne myslíte, tím se i po čase stanete.

 

Jakmile ve svých myšlenkách jasně udržujete nějakou věc nebo nějaký cíl, jejich přeměna do hmatatelné a viditelné formy je otázkou času. Představa vždy předchází skutečnost a ona sama určuje konečnou realizaci.

 

Poznejte sami sebe. To je inspirující poselství, které vyryl řecký filozof Aristoteles před dvěma tisíci lety nad dveře do svého domu. Poznejte a pochopte sílu své mysli. Poznejte a pochopte svoji schopnost učit se a schopnost dalšího duševního růstu. Poznejte a pochopte, že můžete tvořit a ovlivňovat věci, které se vám dějí. Poznejte svoji sílu!

 

Váš život dokonale odráží podmínky vašeho vnitřního světa. Pokud se tedy váš život neubírá tím správným směrem, změňte setbu, kterou sklízíte.

 

Váš úspěch závisí na síle magnetismu, který zobrazujete, abyste přilákali správný druh osobnosti. Tato síla magnetické přitažlivosti je vedlejším produktem vaší osobnosti. Čím větší je síla energie, která prostupuje vašim fyzickým tělem a čím větší je duchovní síla, kterou zobrazujete, čím větší je síla vašich duchovních kořenů – to vše vás pohání, abyste se stali úspěšnými.

 

Největším momentem v lidském životě je okamžik, když změna jeho duchovních postojů mění jeho život.

 

Váš svět se stane tím, čím se rozhodnete, aby byl. Je dokonalým odrazem vašeho postoje, který zrcadlí vaši osobnost. Může vzlétnout k úžasným výškám úspěchu nebo můžete manifestovat průměrný neslavný život. To všechno závisí na vaší volbě. Chcete-li změnit svůj svět, musíte změnit to, co vychází z vašeho nitra projekcí pozitivního duchovního postoje.

 

Pozitivní duchovní postoj má pro dosažení úspěchu větší hodnotu, než inteligence a znalosti.

 

Můžete se rozhodnout, kým chcete být, co chcete dělat, co všechno chcete mít. Můžete být sebevědomí, sebejistí a odvážní. Můžete být mimořádně optimistickým člověkem se skvělým sebehodnocením, který má ve svých rukách kontrolu nad svým životem. To vše záleží jen na vás.

 

Největší hodnotou v životě není to, co dostanete, ale to, čím se stanete.

 

O tom jak úspěšnými se stanete, rozhoduje, zda se řídíte filozofií vítěze. Zda jste úspěšní, závisí jen málo na vašich vnějších okolnostech. Kde jste ve vašem životě, je vaší věcí a výsledkem vašeho současného myšlení a vaší současné osobnosti. Máte-li problémy, pak vznikají ve vaší mysli díky negativnímu duchovnímu postoji. Musíte být správným typem člověka dřív, než můžete dělat správné věci a dřív než získáte vše po čem toužíte.

 

Hladinu vašeho úspěchu neurčuje nic z toho, co se vám kdy v minulosti stalo. Určují je vaše současná rozhodnutí a každé další rozhodnutí v budoucnu.

 

Myslete na bohatství a stanete se bohatými. Myslete na chudobu a zůstanete chudí.

 

Nemůžete objevit nové oceány, pokud nemáte odvahu ztratit pobřeží z dohledu.
29.12.2008 17:58:37
tyger
"Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout!"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one