slm.jpg

Motivační citáty

"Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu. Jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!" Andrew Carnegie

"Dva muži se dívají stejným oknem: Jeden vidí bláto a druhý vidí hvězdy." Frederick Langbridge

"Své myšlenky, představy, city a jednání můžeme řídit stejně snadno, jako auto." Joseph Murphy

"Bohatství není ve vydělávání peněz, ale ve formování člověka, zatímco je vydělává." John Wicker

"Život vám dává přesně to, co od něj očekáváte." Christian Godefroy

"Imponují mi jen takoví milionáři, kteří by mi imponovali i bez pětníku v kapse." Andre Kostolany

"Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil. " Gail Sheehyová


"Nesmíte být unavení. Zajímejte se o něco ! Vložte do toho všechno ! Jděte za tím bez zábran ! Unikněte před sebou samými ! Buďte někým! Dělejte něco ! Čím více se budete věnovat něčemu, co vás přesahuje, tím více energie budete mít."


Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl.
John Schaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jesltiže neporazíte sebe, budete sebou poraženi!" Napoleon Hill

"Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot." Michael Altsuler

"Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít." T.S. Eliot

"Cokoliv, co zasadíme do svého podvědomí a zaléváme emocemi a tím, že se k tomu neustále vracíme, se jednoho dne stane skutečností." Earl Nightingale

"Pokud chcete mít lepší ovoce, musíte nejdřív změnit kořeny. Když chcete změnit viditelné, musíte začít neviditelným." T. Hary Eker

"Lidé jsou tam, kde jsou proto, že to je to, kde přesně chcou být - ať už to připustí anebo ne." Earl Nightingale

"Váš svět se stane tím, čím se rozhodnete, aby byl. Je dokonalým odrazem vašeho postoje, který zrcadlí vaši osobnost. Může vzlétnout k úžasným výškám úspěchu nebo můžete manifestovat průměrný neslavný život. To všechno závisí na vaší volbě." J.L.Valentine

"Nechť ostatní lidé žijí bezvýznamným životem, ale ne ty. Nechť se ostatní lidé dohadují nad zbytečnostmi, ale ne ty. Nechť ostatní lidé naříkají, když se někdo dotkne jejich citů, ale ne ty. Nechť ostatní lidé nechají svou budoucnost v rukou někoho jinéh

"Vše, co si dokážete představit je skutečné." Pablo Picaso

"Neboj se udělat velký krok, jestliže je to nutné. Propast dvěma malými skoky nepřeskočíš." D.L. George

"Špatné věci nejsou to nejhorší, co se nám může stát. Ta nejhorší věc, která se nám může stát, je NIC." Richard Bach

"Sejdi někdy z vyšlapané cesty a ponoř se do lesa. Určitě najdeš něco, co jsi nikdy předtím neviděl" A.G.Bell

"Vize, kterou oslavujete ve své mysli a ideál, který pozvednete ve svém srdci, jsou to, co vybudujete ve svém životě, to je to, čím se stanete."

"Jakmile ve svých myšlenkách jasně udržujete nějakou věc nebo nějaký cíl, jejich přeměna do hmatatelné a viditelné formy je otázkou času. Představa vždy předchází skutečnost a ona sama určuje konečnou realizaci."

"Můžeme mít více, než máme, protože můžeme být lepší, než jsme." Jim Rohn

"O tom jak úspěšnými se stanete, rozhoduje, zda se řídíte filozofií vítěze. Zda jste úspěšní, závisí jen málo na vašich vnějších okolnostech. Kde jste ve vašem životě, je vaší věcí a výsledkem vašeho současného myšlení a vaší současné osobnosti. " James L

"Myslete na bohatství a stanete se bohatými. Myslete na chudobu a zůstanete chudí." James Lee Valentine

"Lepší dělat něco nedokonale než bezchybně nedělat nic."

"Energie je to, co vše uvádí do pohybu." Aristoteles

"Závod je nekonečný, není-li nikde cílová páska." Ian McDermott

"Právě propast mezi současností a budoucností je zdrojem energie … Pokud propast neexistuje, není potřeba žádných akcí, které směřují k vizi. Ve skutečnosti, propast je tím pravým zdrojem kreativní energie." Peter Senge

"Mnohost, jednota, energie: to je trojí stránka hmoty." P.T. de Chardin

"Nebojte se začít dělat co neumíte. Amatéři postavili Noemovu archu, profesionálové Titanic."

"Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta." Seneca

"Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl." John Schaar

"Bohatství nespočívá ve vydělávání peněz, ale v utváření člověka, když ty peníze vydělává." John Wicker

"V životě jste buď cestující nebo pilot. Rozhodnutí je na vás."

"Těžké dny jsou ty nejlepší. Jsou to totiž dny, kdy se rodí šampioni."

Ze začátku se tě budou ptát "Proč to děláš?". Později se tě budou ptát "Jak si to udělal?".

"Síla nepřichází z toho, co dokážeš udělat. Přichází z překonání věcí, co jsi jednou myslel, že udělat nemůžeš."

"V mé mysli jsem pořád nejlepší. Kdybych šla na kurt a myslela si, že druhá hráčka je lepší, hned na začátku bych byla poražena." Venus Williams

"Často opakované slovo se stane Tvou fyzickou realitou." Neale Donald Walsch

"V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem Tvých myšlenek." Neale Donald Walsch

"Vítězové nikdy nerezignují, rezignující nikdy nevítězí." Rick Setzer

„Jediné, co vám asi bude bránit jít za svými cíly je osoba, která stojí ve vašich botách, nosí vaše šaty a uvažuje vašimi negativními myšlenkami." Les Brown

„Ti, kdo nedokážou změnit svou mysl, nedokážou změnit nic." George Bernard Shaw

„Když se podívám do budoucnosti, je tak zářivá, že mě pálí do očí." Oprah Winfrey

„Chudoba není nedostatek peněz nebo věcí, ale rozpoložení mysli. To samé platí o prosperitě." Randy Gage

„Nikdy nesklopte hlavu. Vždy ji držte vzpřímenou. Podívejte se světu přímo do očí." Helen Keller (slepá!)

„Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového." Albert Einstein

„Každý nový nápad vypadá zpočátku bláznivě." Abraham H. Maslow

„Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět a ani se jich nelze dotknout. Musíte je cítit srdcem." Hellen Keller

Když nám štěstí přichází vstříc, nikdy nemá šaty, v nichž jsme je očekávali." Arniel Lapeyre

„Když je loď nasměrována špatným směrem, usilovnější veslování nepomůže." Kenichi Ohmae

„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdřív sám sebou." Sokrates

„Sen, který nemáš, se ti nikdy nemůže splnit." Mark Victor Hansen

„Šampióni nevznikají v posilovnách. Šampióni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě - z touhy, snu a vize." Muhammad Ali

„Pokud nemáte vizi do budoucnosti, pak se vaše minulost bude v budoucnu opakovat." A.R. Bernard

„Nic, co má v tomto životě velkou cenu, nepřijde snadno." Norman Vincent Peale

„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas." Viktor Hugo

„Pokud máte vizi, všechno je možné." Dexter Yager

„Můj život je dar, který dal Bůh mně, ale co se svým životem udělám, je můj dar Bohu." Billyho Florenc

„Dokud si neuvědomíš, že máš na vybranou, nemáš na vybranou." Rebbeca Fine

„Vize je umění vidět neviditelné." Jonathan Swift

„Všechno, co lidé tvoří, je odrazem toho, co je v nich." Stuart Lichtman

„To co děláme ve srovnání s tím, co bychom mohli udělat, je tak nicotné, jako bychom chtěli srovnávat vlny na hladině oceánu s jeho nezměrnou hloubkou." Dale Carnegie

„Velké cíle zajistí velké výsledky. Žádné cíle zajistí nulové výsledky nebo výsledky někomu jinému."Mark Victor Hansen

„Jediný způsob, jak se můžeme dostat za hranice možného, je ponořit se do nemožného." Arthur C. Clarke

"Dnes máš narozeniny! Dnes je nový den a dnes je první den zbytku tvého života!"

"Většina lidí neuběhne na svůj první dech natolik daleko, aby zjistila, že má ještě druhý. Dejte svým snům všechno co máte, a budete překvapení, jakou energii v sobě naleznete!" William James

"Někdo by nám měl říct hned na začátku života, že umíráme. Potom by jsme mohli prožívat život do krajnosti, každou minutu každého dne. Udělejte to! Říkám vám. Všechno, co chcete udělat udělejte teď! Je jen určitý počet zítřků." Michael Landon

„Zastavte se a zamyslete - vše, čeho se dotýkáme, je výsledkem uskutečněných snů." Dexter Yager

„Mysl je jako padák. Funguje jenom tehdy, je-li otevřena." Sir James Dewar

„Kdyby vás následoval celý svět, byli byste spokojeni s tím, kam ho vedete?" Neale Donald Walsch

„Kdybychom všichni využili své schopnosti, žasli bychom nad výsledky." Thomas A. Edison

„Pokud jsi nedostal to, co jsi chtěl, je to jasné znamení, žes to vážně nechtěl! " Rudyard Kipling

„Dělat nemožné je vždycky legrace." Walt Disney

„Považuješ-li něco za nemožné, snaž se jednu možnost najít." Bruce Lee

„Lidé, kteří mají cíle, uspějí, protože vědí kam jdou. … Je to tak jednoduché." Earl Nightingale

„Všechny naše sny se stanou skutečností, pokud se odvážíme za nimi jít." Walt Disney

"Ovládnout svou mysl je největší a nejdůležitější umění, které se v životě můžete naučit. Pokud chcete být šťastní a úspěšní, nic jiného vám nezbývá." Harv Eker

"Když budeš dělat to, co jsi vždycky dělal, dostaneš to, co jsi vždycky dostal." Jack Canfield

"Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl." John Schaar

"Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu." Konfucius

"Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta." Seneca

" Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá." Carol Burnett

"Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje." Oscar Wilde

"Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života." Robert Louis Stevenson

"Realitu vytváří mysl. Svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli." Platon

"Mým úkolem není se předělat, ale vytvořit naprosto nejlepší věc z toho,co stvořil Bůh." Robert Browning

"Člověk je takový, jak si sám sebe představuje ve svém srdci" Bible

"Každý z nás je příkladem pro někoho jiného a každý z nás je povinen vytvářet takovou budoucnost, jakou si přejeme." Máhatmá Gándhí

"Máte svůj štětec, máte své barvy, namalujte ráj, do něhož pak vstoupíte. Nikos Kazantzakis

"Hodně lidí mi kdysi říkalo, vzdej to, jako slepec nikdy nebudeš úspěšný. Ale já to nevzdal... Nikdy nevzdávejte svoje sny a jděte si za nimi!" Andrea Bocelli

"Není v našich silách změnit minulost. Co je však na nás je žít co nejlepší přítomnost, aby naše budoucnost za něco stála! Jste tím, čím jste byli a budete tím, čím nyní jste!"

"Kdo by chtěl mít něco, co ještě nikdy neměl, bude muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal...."

"Dej věci jméno a ona se stane!"

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek."

"Jestliže tě tvá minulost neuspokojuje, tak na ni zapomeň. Vymysli si pro svůj život nějakou novou historii a uvěř jí. Soustřeď se jen na ty chvíle, kdy jsi dosáhl splnění svých tužeb - a tato síla ti pomůže uskutečnit všechna tvá přání." Paulo Coelho

"Staňte se překážkovými běžci. Nesoustřeďte se na překážky. Soustřeďte se na cíl. Pak běžte, skákejte a dejte do toho všechno !!!" Peter Urs Bender

"Jsme to, co opakovaně děláme. Vynikat v něčem tedy není čin, ale zvyk." Aristoteles

"Nejlepší cesta jak předpovědět budoucnost je vytvořit ji." Peter F. Drucker

"Nedokážu ovlivnit směr větru, ale umím nastavit plachty tak, abych vždycky doplul k cíli."

"...nechci se jednou ráno probudit a zjistit, že už mě nic nečeká, protože jsem celý život strávil čekáním na něco, co nepřišlo... "

"Nejlepší možnost k zasazení stromu jsi měl před dvaceti lety. Druhou nejlepší máš teď."

"Nadšení je jedním z nejmocnějších motorů úspěchu. Když něco děláte, dělejte to se vší svou mocí. Vložte do své činnosti celou duši. Poznamenejte ji vlastní osobností. Buďte aktivní, buďte energičtí, buďte nadšení a věrní a dosáhnete svého cíle. Ničeho ve

"Hledám spostu lidí, kteří mají ojedinělou schopnost nevědět, co se nedá udělat." Henry Ford

"Jít do neznáma je lepší než zůstat tam, kde nic není." Spencer Johnson

"První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je." Ben Stein

"Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene." Mark Twain

"Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta." Seneca

"Miluji ten pocit když si myšlenky hrají s fantazií a vznikají tak různé nápady a cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout..Ten nejkrásnější pocit však je když tu myšlenku přivedete k životu."

"Chcete-li být ve správný čas na správném místě, musíte se co nejčastěji vyskytovat na místech, která mohou být správná."

"Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla." Thomas Carlyle

"Ovládnout svou mysl je největší a nejdůležitější umění, které se v životě můžete naučit. Pokud chcete být šťastní a úspěšní, nic jiného vám nezbývá." Harv Eker

"Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl." John Schaar

"Slabí lidé čekají na příležitost. Silní ji sami vytvářejí." Friedrich von Logau

"Jediná nemožná cesta je ta, na kterou se nikdy nevydáte!"

"Vítězové přistoupí k nedokonalé akci, zatímco poražení stále zdokonalují svůj plán." Gina Graves

"Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane." Zig Ziglar

"Slabí lidé čekají na příležitost. Silní ji sami vytvářejí." Friedrich von Logau

"Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte." Anthony Robbins

"Neustále jdi a je docela možné, že o něco zakopneš, když to třeba nejméně očekáváš. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo zakopl o něco v sedě." Charles F. Kettering

"Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes. " James Dean

"Udělejte první krok s vírou. Nemusíte vidět celé schodiště. Jen udělejte první krok." Dr. Martin Luther King, Jr.

"Cokoli si mysl umí představit, toho lze i dosáhnout." W. Clement Stone

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí." Henry Ford

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen." Paolo Coelho

Editovat tuto položku
Smazat tuto položku

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

"Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic."

"Celý svět ustoupí člověku, který ví kam směřuje."

"Nemálo lidí žije tak překvapující rutinou, že je těžké jim uvěřit, že žijí poprvé." Stanislaw Jerzy Lec

"Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny.." Karel Čapek

Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk si ji velmi pozorně čte, protože ví, že si ji může přečíst pouze jednou." Jean Paul

„Většina z nás má mnohem víc odvahy než je množství, o kterém sníme" a „Pokud budete věřit, že uspějete, pak se vám to podaří". Dale Carnegie

"Je zákonem kosmu, že určité myšlenky vždy napomáhají uskutečnění opravdových událostí, které se jim nápadně podobají. " Dr.Joseph Murphy

"Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v Hostorii světa. A obvykle o tom neví. " Paolo Coelho

"Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, měsíce a roky, aniž člověk zažije něco nového. Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina. V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc, než dokážete přijmout." Paolo Coelho

"Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka." Paolo Coelho

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. " Joseph Campbell

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. " Theodore Roosevelt

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu." Henry Ford

"Až když je úplná tma..jsou vidět hvězdy"