slm.jpg

Pár tipů jak pomoci ostatním.

Pár tipů jak pomoci ostatním. - obrázek

Pár tipů jak pomoci ostatním. - obrázek

Seznam nadací a charitativních organizací v ČR.


Adra o.s., Praha

Mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi

Arcidiecézní charita, Olomouc

Novinky, historie, služby, sbírky, ekonomika

 

Charita Česká republika

Nezisková humanitární organizace je nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb

Krizové centrum, Ostrava

Nepřetržitá a bezplatná, sociální, psychologická a terapeutická pomoc lidem v krizi a psychické tísni. Bez doporučení a objednání. Součástí jsou krizová lůžka

Linka víry

Křesťanská kontaktní služba nabízí možnost podiskutovat o svých problémech, nejasnostech i o všem ostatním

Nadace Bona

Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče

Nadace Tomáše Bati

Základní informace - novinky, historie, aktivity, akce, prohlídky

Nadační fond Betlém Nenarozeným

Pomoc těhotným matkám v tísni

Nadační fond Nehemia

Motivace české církve k misii, administrativní a informační servis, zprostředkování humanitární a charitativní pomoci, aktivně vytvářet a podporovat spolupráci sborů při misijní práci

Nadační fond Niké, Brno

Pomoc všem, kteří strádají po stránce materiální nebo emociální, ale také na podporu jednotlivců v jejich tíživých sociálních či ekonomických situacích

Naděje pro život

Poradenský rozhovor, krizová intervence, nácvik sociálních dovedností, prvky skupinové psychoterapie, pracovní terapie

Nouze.cz

Charita, dobročinnost, pomoc v nouzi a neštěstí. Seznam odkazů na www stránky organizací, které pomáhají těm, které postihla přírodní katastrofa, povodeň, požár, neštěstí nebo je trápí nemoc, stáří

Olivová Nadace

Posláním nadace je nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti

Projekt BangBaby

Projekt zaměřen na podporu a zlepšení života bangladéšských dětí

Talitha

Středisko křesťanské pomoci ženám v obtížných životních situacích

Tříkrálová sbírka

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá

02.12.2008 07:41:07
tyger
"Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout!"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one