slm.jpg

Jak získávat přátele a působit na lidi - Dale Carnegie

Jak získávat přátele a působit na lidi - Dale Carnegie - obrázek

Jak získávat přátele a působit na lidi - Dale Carnegie - obrázek

            Příručka, která je po desítky let světovým bestselerem. Pomůže vám poznat a pochopit velké tajemství správného způsobu, jak jednat s lidmi. Pokud budete jednat podle rad Dala Carnegieho, stanete se oblíbenými a všude budete vítáni, budete si umět získat druhé na svou stranu a budete skutečnou vůdčí osobností, neboť budete umět zařídit, aby lidé dělali rádi to, co chcete.

  Základní způsoby správného jednání s lidmi:

  1. Nikdy nikoho nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte si.
  2. Poctivě a upřímně oceňujte druhé. Své uznání jim dejte najevo.
  3. Vzbuďte v druhých naléhavou chuť daný úkol vykonat.

  Šest způsobů, jak se stát oblíbeným:

  1. Opravdově se zajímejte o druhé.
  2. Usmívejte se.
  3. Pamatujte si, že každému zní jeho jméno příjemně a je pro něho tím nejdůležitějším.
  4. Umějte naslouchat. Povzbuzujte druhé, aby hovořili o sobě.
  5. Mluvte především o tom, co zajímá druhé.
  6. Dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost a udělejte to upřímně.

  Jak získat druhé na svou stranu:

  1. Vyhýbejte se hádkám. Spor vyhraje ten, kdo se nepře.
  2. Ukažte druhým, že respektujete jejich názory. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.
  3. Jestliže se mýlíte, uznejte svůj omyl rychle a ochotně.
  4. Když řešíte sporné situace, začínejte přátelsky.
  5. Veďte druhé hned od počátku ke kladným odpovědím.
  6. Nechte hovořit druhého.
  7. Přesvědčte druhého, že nápad vznikl v jeho hlavě.
  8. Snažte se upřímně dívat na věci očima druhého.
  9. Berte ohled na představy a přání druhého.
  10. Předpokládejte, že druzí jsou charakterní. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.
  11. Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem.
  12. Probuďte v lidech touhu vyniknout.

  Buďte skutečnou vůdčí osobností:

  1. Začněte vždy chválou a upřímným uznáním.
  2. Na chyby upozorňujte nepřímo.
  3. Než začnete někoho kritizovat, hovořte nejdříve o vlastních chybách.
  4. Přikazujte otázkou namísto přímých rozkazů.
  5. Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář.
  6. Vyzdvihněte i sebemenší zlepšení, pochvalte každé zlepšení, buďte „upřímní v uznání a nešetřete chválou“.
  7. Dejte druhým předem najevo, že o nich máte to nejlepší mínění, aby se podle toho tak chovali.
  8. Povzbuzujte druhé. Naznačte jim, že chyba se dá snadno napravit.
  9. Snažte se, aby lidé rádi udělali to, co jim navrhujete.
  20.02.2012 23:07:18
  tyger
  "Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout!"
  Name
  Email
  Comment
  Or visit this link or this one