slm.jpg
Bible - obrázek

Bible - obrázek

BOŽÍ  SLOVO  A  BIBLE

Kniha knih. Dávám ji na první místo, přestože není po každého. Jen málokdo v ní umí číst a vidí obrazy jenž jsou v ní skryty. Ale v kamžiku kdy k Vám a k situacím Vašeho života začne promlouvat, poznáte že nad tuto knihu není...

Bible je Boží slovo, které na sebe přijalo podobu psaného lidského slova. S Boží mluvou se totiž nemůžeme setkat nikde bezprostředně. Proto se k nám dostává lidským způsobem, prostřednictvím lidské řeči... Bible je cele Boží i cele lidská. Není pouhým souhrnem věroučných pravd, nebo katechismem. Je prostředkem dialogu Boha s člověkem.

Svým slovem oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky všechny lidi jako přátele a setkává se s nimi.  (Podle Dei Verbum, čl. 2)  BOŽÍ SLOVO PRO KAŽDÉHO
"Boží slovo projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte." (Srv. 1Tes 2,13)

Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo, které je v nás samých. Má moc proměnit naše nitro. Toto slovo má dále moc každého z nás přivést k Otci a shromáždit nás kolem něho. (Aleš Opatrný)

Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha a jeho slovo poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem. Duch totiž Boží slovo oživuje a zasazuje do tvého konkrétního života (srv. Jan 6,63-68; 2Kor 3,6).
25.12.2009 15:15:31
tyger
"Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout!"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one